วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553

ทัวจีน เที่ยวจิ่วจ้ายโกว

อุทยานจิ่วไจ้โกว หรือที่ชาวตะวันตกเรียกขานกันในนาม ดินแดนแห่งเทพนิยาย ตั้งอยู่ในอำเภอหนันผิงเขตปกครองตนเองของเผ่าเชียงชนชาติทิเบตทางตอนเหนือของมณฑลซื่อชวนหรือภาคตะวันตกของจีน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 720 ตารางกิโลเมตร ท่ามกลางหุบเขาที่ทอดตัวคดเคี้ยวไปมา โตรกธารลดเลี้ยวผ่านผาสูงและน้ำตกขนาดใหญ่ ก่อเกิดเป็นทิวทัศน์อันตระการตาโดดเด่นด้วยสีสันของภาพภูมิทัศน์โดยรอบ
‘จิ่วไจ้โกว’ ในภาษาจีนหมายถึง แควเก้าหมู่บ้าน (คำว่า จิ่ว = เก้า, ไจ้ = หมู่บ้าน, โกว = แควหรือธารน้ำ) โดยมีที่มาจากชนชาติทิเบต 9 หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ริมธารน้ำบริเวณนี้มาแต่เดิม จิ่วไจ้โกวได้รับการเรียกขานจาก ชนเผ่าทิเบตว่าเป็น ‘ขุนเขาธารน้ำอันศักดิ์สิทธิ์’ ดังนั้นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขุนเขา ป่าไม้ ลำน้ำ หรือหินทุกก้อนล้วนได้รับการเคารพจากชนเผ่าพื้นเมืองทิเบต ปัจจุบันผืนป่าโบราณอัน อุดมแห่งนี้จึงยังคงได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดี ภูมิประเทศมีลักษณะหลากหลายซับซ้อนมาก ด้านตะวันตกเป็นพื้นที่สูง ด้านตะวันออกลาดลงต่ำ ซึ่งจำแนกออกเป็น4 เขตได้แก่1. เขตพื้นที่ราบต่ำแอ่งกระทะเสฉวน มีพื้นที่กว้างใหญ่ ติดอันดับ 1ใน4 ของพื้นที่แอ่งกระทะใหญ่ของจีน โดยมีพื้นที่ถึง 170,000 ตร.กม.2. เขตพื้นที่ขอบแอ่งกระทะ โดยมากเป็นพื้นที่ราบสูง และส่วนใหญ่เป็นภูเขาระดับกลางถึงต่ำสูง 1,500 - 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล3. เขตเทือกเขาตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ทางตอนกลางของเขาเหิงต้วนซันซึ่งอยู่ทางตะวันออกของที่ราบสูงทิเบต พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหุบเขา โดยเรียงตัวจากใต้ไปเหนือ ส่วนใหญ่มีความสูงราว 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล
4. ที่ราบร่องน้ำอันหนิงซึ่งอยู่ตอนกลางของพื้นที่ จัดว่าเป็นพื้นที่ราบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของมณฑล โดยมีพื้นที่ประมาณ 960 ตร.กม.
การเดินทางภายในเมืองเฉินตูไปจิ่วไจ้โกวสนามบินนานาชาติของเมืองเฉินตู เป็นสนามบินที่สามารถนั่งรถต่อไปจิ่วไจ้โกวได้ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 วัน ซึ่งมีสายรถให้ท่านเลือกถึง 2 สายคือ
1) ที่สถานีขนส่งเฉิงตูประตูทิศใต้(สายใหม่)(成都新南门旅游汽车站) ทุกวันเวลาเช้า 8 : 00 น. ถึงจิ่วไจ้โกวราว 5 โมงเย็น ราคาตั๋ว 95 หยวน
2) ที่สถานีรถประตูทิศตะวันตก(西门车站) ที่ถนนหยิงเหมินโข่ว(营门口路) มีรถโดยสารระยะทางไกลเดินทางไปจิ่วไจ้โกว ตลอดฤดูกาล รถออกเวลา 7 : 30 น.เช้า (มีบริการรถนอน ออกเย็นถึงจิ่วไจ้โกวเช้า) ราคาตั๋ว 87 หยวน
หากท่านเดินทางออกจากเมืองเล่อซัน(乐山) สามารถนั่งรถบัสไปจิ่วไจ้โกวได้ ทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์
รถออกเวลา 8 : 30 น.
หากท่านต้องการความสะดวกสบาย ตอนนี้มีเส้นทางบินจากเฉินตูไปจิ่วไจ้โกว ทุกวัน สะดวกและรวดเร็ว ใช้เวลาบินเพียง 40 นาที สนามบินนี้อยู่ห่างจากอุทยานฯจิ่วไจ้โกวเพียง 88 กิโลเมตร ซึ่งสามารถสอบถามได้ที่หน้าเคาเตอร์จำหน่ายตั๋วเครื่องบินได้เลยคะ
เกี่ยวกับเมืองจิ่วไจ้โกวจิ่วไจ้โกวเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าทางตอนใต้ของเทือกเขาหมินซาน และเป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำเจียหลิงที่เป็นสาขาหนึ่งของลำน้ำฉางเจียง(แยงซีเกียง) ตั้งอยู่ริมชายขอบของที่ราบสูงทิเบตดินแดนแห่งหลังคาโลก เป็นเขตต่อเชื่อมจากที่ราบสูงทิเบตสู่มณฑลซื่อชวน เฉพาะเขตที่มีการเปิดให้สาธารณชนเข้าชมก็มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 2,000 – 3,100 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 7 – 8 องศาเซลเซียส ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีความสูงต่ำแตกต่างกันอย่างมากมายนี้ ได้ทำให้สภาพภูมิอากาศและพืชพรรณสัตว์ป่าก็มีความหลากหลายและซับซ้อนยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าธรรมชาติกว่า 3 พันตารางกิโลเมตร สัตว์และพันธุ์พืชกว่า 2,000 ชนิด สัตว์อนุรักษ์อีก 17 ชนิด รวมทั้งสัตว์สงวนอย่าง แพนด้า กระทิง ค่างขนทอง ละมั่งลายจุด กวางปากขาว แพนด้าจิ๋ว ลิงกัง ไก่ฟ้า ห่านฟ้า เป็นต้น ปัจจุบัน เส้นทางอุทยานที่เปิดให้สาธารณชนได้เข้าชมมีความยาว 49 กิโลเมตร จากพื้นที่ 3 ใน 9 แคว โดยรัฐบาลจีนได้จัดทำบันไดไม้ปูลาดเป็นทางยาวเลียบไปกับเส้นทางน้ำ ผ่านโตรกธาร บึงน้ำ สระมรกต และน้ำตก เพื่อให้ได้ชื่นชมกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด อีกทั้งจัดรถปลอดมลพิษไว้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวที่เมื่อยล้าหรือต้องการเดินทางไปชมในเขตที่ห่างไกลออกไป
การเข้าชมอุทยานจิ่วไจ้โกว ทำได้อย่างไรบ้าง


การเข้าชมนั้นจะต้องซื้อบัตรผ่านประตูเข้ามา โดยราคาบัตรผ่านประตูมีดังนี้
ฤดูท่องเที่ยว 1 เมษายน – 15 พฤศจิกายน ราคา 220 หยวน ส่วนระหว่าง 16 พฤศจิกายน – ปลายเดือนมีนาคม ราคา 80 หยวน ( ราคาปรับใหม่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2548 )
การเที่ยวชมอุทยาน ฯ ด้านใน ได้จัดรถบริการจากอุทยานเพื่อความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวด้วยและเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมภายในอุทยาน ฯ เมื่อเข้ามาภายในอุทยานจิ่วไจ้โกวจะมีแมกไม้ที่เปลี่ยนสีสันอยู่ตลอดเวลา ทะเลสาบผุดขึ้นท่ามกลางหมู่แมกไม้เขียวขจี น้ำใสเป็นประกายชุ่มฉ่ำ ยอดเขาประกายหิมะ ตัดกับท้องฟ้าใสสีครามสลับปุยเมฆขาวเบาบาง เงาไม้หลากสีสันต้องแสงแดดสะท้อนลงบนผิวน้ำใสราวกระจกของทะเลสาบ เกิดเป็นภาพธรรมชาติอันงดงามที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลผลิ ร้อน ร่วง หนาว ไม่ว่ายามสงัดฟ้าใส หรือฝนตกฟ้าคะนอง ยามเช้าหรือยามเย็น หิมะโปรยหรือยามฝนพรำ สีของน้ำในทะเลสาบก็จะแปรเปลี่ยนไป บ้างเขียวครึ้ม ผสมน้ำเงินเข้ม บ้างฟ้าเขียวสดใส อีกทั้งสาหร่ายและพืชพรรณใต้น้ำที่สะท้อนเงาแดดต่างประชันขันแข่งกันให้สีเขียวมรกต เหลืองบุษราคัม ชมพูจนถึงแดงอ่อน ราวกับเพชรพลอยที่ส่องแสงสะท้อนบาดตา
จิ่วไจ้โกวเป็นผลงาน สร้างสรรค์ด้วยมือมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ขุนเขาเขียวขจี สายน้ำใสสะอาดไหลริน ขุนเขาโอบล้อมสายน้ำ สายน้ำพันรัดขุนเขา ขุนเขาสายน้ำสอดประสาน แมกไม้สายธารแนบชิด นับเป็นทิวทัศน์อันสดชื่นกระจ่างตา ภายใต้การจัดวางของธรรมชาติ ทุกสิ่งหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว เป็นความงามที่มนุษยชาติสุดจะได้พานพบในโลกนี้ จุดท่องเที่ยวในจิ่วไจ้โกว : แบ่งเป็น 5 เขตใหญ่ คือ1) เขตทิวทัศน์หน้าผาเป่าจิ้งหยาเป็นจุดท่องเที่ยวทางตอนล่างของธารน้ำซู่เจิ้งโกวแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้แก่ –วัด(ทิเบต)จาหยูซื่อ- น้ำตกเผินจิ่งทัน – ทะเลสาบหลูเหวยไห่2) เขตทิวทัศน์ซู่เจิ้ง บริเวณตอนบนของธารน้ำซู่เจิ้งโกว ได้แก่ ทะเลสาบดอกไม้เพลิง (หั่วฮัวไห่ – ทะเลสาบมังกรหลับใหล (ว่อหลงไห่ – ทะเลสาบซู่เจิ้งฉวิน – น้ำตกซู่เจิ้ง – ทะเลสาบเสือ(เหลาหูไห่ )– ทะเลสาบแรด (ซีหนิวไห่ )3) เขตทิวทัศน์ยื่อเจ๋อ กินเนื้อที่ของทิวทัศน์ตอนล่างของธารน้ำยื่อเจ๋อโกว ได้แก่ น้ำตกนั่วยื่อหลัง ทะเลสาบยื่อเจ๋อฉวินทะเลสาบกระจก น้ำตกไข่มุก(เจินจูทัน) ทะเลสาบดอกไม้ทั้งห้า(อู่ฮัวไห่) น้ำตกและทะเลสาบแพนด้า(สงเมาไห่) เขตนี้เป็นทิวทัศน์ที่เป็นไฮไลท์ของอุทยานฯจิ่วไจ้โกว


4) เขตทิวทัศน์ทางนิเวศวิทยาป่าดึกดำบรรพ์ บริเวณตอนบนของธารน้ำยื่อเจ๋อโกว ได้แก่ ทิวทัศน์ทะเลสาบห่านฟ้า(เทียนเอ๋อไห่) ทะเลสาบหญ้า(เฉาไห่) และป่าดึกดำบรรพ์5) เขตทิวทัศน์ทะเลสาบฉางไห่ บริเวณตอนล่างของธารน้ำเจ๋อฉาวาโกวได้แก่ บริเวณที่เป็นทะเลสาบฉางไห่ สระห้าสี(อู่เส้อฉือ) ทะเลสาบฤดูกาลทั้งสามตอน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง จิ่วไจ้โกว
1.อุทยานแห่งชาติหวงหลง (มรดกโลกทางธรรมชาติ)ห่างจากจิ่วไจ้โกวกว่า 300 กิโลเมตร ราคาตั๋ว 110-70 หยวน(ตามฤดูกาลท่องเที่ยว) ใช้เวลาท่องเที่ยววันเดียว(4-5ชม.) เปิดตั้งแต่ 9 :10 – 16 :40 น. (ส่วนใหญ่การเดินทางไปอุทยานฯหวงหลงจะรวมอยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวจิ่วไจ้โกวแล้ว ท่านสามารถระบุจุดหมายท่องเที่ยวก่อนเดินทาง)
2.วัดหวงหลง (黄龙寺) ห่างจากจิ่วไจ้โกว 128 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถบัสจากจิ่วไจ้โกวลงใต้ไปเมืองซงพัน(松潘) ราว 92 กิโลเมตร ถึงวัดชวนจู่ซื่อ(川主寺) แล้วต่อรถไปทางตะวันออก อีก 41 กิโลเมตร จึงถึงวัดหวงหลง
ข้อมูลจาก http://www.wonderfulpackage.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น