วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

ทัวร์จีน MU สิบสองปันนา-คุนหมิง 5 วัน 4 คืน


ทัวร์จีน : MU สิบสองปันนา-คุนหมิง 5 วัน 4 คืน COLORFUL YUNNAN
ราคาเริ่มที่: 16,900 บาท บาท จำนวนที่รับ: 30 สายการบิน MU จำนวนวัน:5 วัน
MU สิบสองปันนา-คุนหมิง 5 วัน 4 คืน COLORFUL YUNNAN
กำหนดการทัวร์: 15 - 19 ม.ค. 53, 22 - 26 ม.ค. 53, 27 - 31 ม.ค. 53, 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 53, 03 - 07 ก.พ. 53, 05 - 09 ก.พ. 53, 24 - 28 ก.พ. 53, 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 53, 03 - 07 มี.ค. 53, 05 - 09 มี.ค. 53, 10 - 14 มี.ค. 53, 12 - 16 มี.ค. 53,

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น